Konkurs Dzieci filozofują

Konkurs „Dzieci filozofują” – podstawowe informacje


Organizatorzy:
Stowarzyszenie Aqueduct
Szkoła Podstawowa nr 267 im. J. Słowackiego w Warszawie
Wydawnictwo Muchomor

Skład jury:
dr Agata Łukomska – przewodnicząca jury
specjalistka od dydaktyki filozofii i etyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, sty-pendystka Fulbrighta, pracowniczka Zakładu Etyki IF UW

Anna Stadnik – Dyrektorka artystyczna Kina w Trampkach Międzynarodowego Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży

Agnieszka Malmon – ilustratorka serii „Bajki filozoficzne” wyd. Muchomor.
Tworzy czołówki telewizyjne, reklamy, strony internetowe, projektuje scenografię, ilustruje książki dla dzieci.

Agnieszka Świtalska – nauczycielka filozofii i etyki w Zespole Szkół nr 82 im. S. Staszica w War-szawie, wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursu Filozoficznego "W drodze ku mą-drości", wiceprezes Stowarzyszenia Aqueduct

Patroni:
Instytut Filozofii UW – www.filozofia.uw.edu.pl
Dział Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty - www.nhef.pl
Scenariusze Lekcji – www.scenariuszelekcji.edu.pl
Etyka w Szkole – www.etykawszkole.pl
Filozofuj! – www.filozofuj.eu
TVP ABC – www.abc.tvp.pl
Polskie Radio Dzieciom – www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom
Qlturka – www.qlturka.pl
Ryms – www.ryms.pl
Juniorowo – www.juniorowo.pl
Świerszczyk – www.swierszczyk.pl

Sponsorzy:
Granna - www.granna.pl
Wydawnictwo Rebel – www.wydawnictwo.rebel.pl
St. Majewski - www.st-majewski.pl
Świerszczyk – www.swierszczyk.pl
Wydawnictwo Muchomor - www.muchomor.pl
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 267 w Warszawie - web.facebook.com/RRSP267?fref=ts&_rdr

Nasze media społecznościowe gdzie umieszczamy informacje dotyczące patronów, organizatorów, idei konkursu, warunków przystąpienia, sponsorów oraz promujemy edukację filozoficzną.
Facebook www.facebook.com/dziecifilozofuja
Tumblr www.dziecifilozofuja.tumblr.com
Instagramwww.instagram.com/dzieci.filozofuja

Harmonogram konkursu Dzieci filozofują
21 kwietnia 2017 – termin zakończenia nadsyłania prac
6 maja 2017 – ogłoszenie wyników konkursu /FB, mailing do patronów medialnych
21 maja 2017 – zakończenie konkursu, wystawa prezentująca prace, wraz z ceremonią wręczenia nagród, spektakl filozoficzny- / Wydział Filozofii Uniwersytety Warszawskiego/

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela: Patryk Zaremba, e-mail: stowarzyszenie.aqueduct@gmail.com

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
Bajki Filozoficzne
Kategoria przeznaczona dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Celem uczestnika konkursu jest wykonanie własnej ilustracji do filozoficznej bajki wraz z zamieszczonym morałem lub krótką refleksją.
Proponowane lektury z których można wybrać tekst do ilustracji oraz morału: Klasyczne baśnie i bajki: Hansa Christiana Andersena, braci Grim, Ezopa, Jeana La Fontaine, Ignacego Krasickiego oraz Seria „Bajki filozoficzne” autorstwa Michela Piquemala. Lista ma jedynie charakter propozycji, uczestnicy mogą wybierać pozycje spoza niej.

Opowieści filozoficzne
Kategoria przeznaczona dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. Celem uczestnika konkursu jest stworzenie swojej własnej opowieści w formie opowiadania literackiego, komiksu, lub filmu, które byłyby ilustracją dla hasła „Zareklamuj dobro”. Praca powinna dotyczyć wybranej przez siebie wartości, którą uczestnicy pragneliby promować.
Pracę można wykonać:
– indywidualnie, w postaci pracy literackiej (sugerowany gatunek to opowiadanie) lub komiksu.
– zbiorowo, w postaci filmu. Dozwolone są filmy z udziałem aktorów, animowane (poklatkowe lub rysunkowe) oraz filmy wykonane w programach komputerowych.

Zgłaszanie prac do konkursu
Przed zgłoszeniem prac do konkursu przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu lub opiekun z ramienia szkoły (nauczyciel) do której uczęszcza Uczestnik Konkursu, jest zobowiązany do wypełnienia formularza kontaktowego:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG5eYTS2wPayfxspMJCyrgtT_Wr0ytR75kkAM1KqHloZFQig/viewform

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie:
1) pracy konkursowej wykonanej przez uczestnika,
2) oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu (Załącznik do Regulaminu Konkursu),
3) tabeli z danymi uczestnika: imię i nazwisko; szkoła; klasa; pozycja dla klas I-III: imię i nazwisko autora, tytuł książki oraz jej fragmentu będącego inspiracją dla ilustracji (Załącznik do Regulaminu Konkursu).

Prace prosimy wysyłać na adres:
Szkoła Podstawowa nr 267 w Warszawie
ul. Braci Załuskich 1 01-773
z dopiskiem „Konkurs Filozoficzny”
lub przynosić prace osobiście do sekretariatu szkoły

Termin składania i wysyłania prac to:
1. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu do dnia 21.04.2017 r. (w przypadku prac przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).
2. Lista Laureatów zostanie opublikowana nie później niż w dniu 6.05.2017 r. na stronie internetowej Organizatora www.facebook.com/dziecifilozofuja

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela: Patryk Zaremba, e-mail: stowarzyszenie.aqueduct@gmail.com
« Poprzednie     Następne »
Zamów prenumerate
Świerszczyk poleca
 

viagra super force