Prenumerata

Prenumerata indywidualna 4,40zł

Prenumerata szkolna 3,90zł
min. 10 egzemplarzy 1 numeru na 1 adres

Prenumerata
Zamów prenumerate

Nowa Era Sp. z o. o.

Aleje Jerozolimskie 146 D
02-305 Warszawa

nr konta:
20 1050 0086 1000 0090 3038 1975

tel. (22) 570 25 88
faks. (22) 570 25 81
infolinia: 801 88 10 10 w godz. 8-19
prenumerata@nowaera.pl

Zamów prenumeratę magazynu Świerszczyk onlineTu kupisz egzemplarze archiwalne magazynu Świerszczyk
Jak prenumerować

Najprościej w wydawnictwie Nowa Era!

5,20 zł - cena egzemplarza w kiosku

4,40 zł - cena egzemplarza w prenumeracie indywidualnej

3,90 zł - cena egzemplarza w prenumeracie szkolnej

„Prenumerata Szkolna” to propozycja nie tylko dla Szkół, ale dla wszystkich, którzy chcą korzystać z magazynu Świerszczyk w pracy z grupą. Żeby skorzystać z tej oferty należy zamówić co najmniej 10 egz. jednego numeru na jeden adres. Do każdych 10 egzemplarzy dokładamy jeden darmowy – dla nauczyciela. I tak, jeśli ktoś zamówi 24 egzemplarze otrzyma ich 26. Do każdego wydania przygotowujemy specjalny scenariusz, do pobrania ze strony internetowej.

Wpłaty możemy dokonać na poczcie lub przelewem, informacjami niezbędnymi do złożenia zamówienia i wystawienia faktury są:

  • pełna nazwa zleceniodawcy
  • adres zleceniodawcy
  • tytułem „Świerszczyk” od nr. ../200..r do nr .../200..- prenumerata.
  • adres dostawy, (jeżeli jest inny niż adres zleceniodawcy)

Aby zamówić prenumeratę należy dokonać przedpłatę na nr konta:

20 1050 0086 1000 0090 3038 1975
Nowa Era Sp z o.o.
Ul. Aleje Jerozolimskie 146 D
02-305 Warszawa

Wpłaty

Poczta Polska – pieniądze można wpłacać, bez dodatkowych opłat, na poczcie lub u listonosza. Do 25 XI – na I kwartał, do 25 II – na II kwartał, do 25 V – na III kwartał, do 25 VIII – na IV kwartał. Zamówienia można też składać przez Internet: https://prenumerata.poczta-polska.pl lub faksem (81) 53-28-615. Wpłatę należy przelać w ciągu dwóch dni roboczych na konto: Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy CRS 13200019-990792-17004-10304-0-0.
Urząd Przewozu Poczty w Lublinie, ul. Pocztowa 1.

Zakład Kolportażu AMOS - nie realizuje już prenumeraty magazynu „ Świerszczyk”.

RUCH SA – w jednostkach kolportażowych RUCH na terenie całego kraju, właściwych dla miejsca zamieszkania. Do 5 XII – na I kwartał, do 5 III – na II kwartał, do 5 VI – na III kwartał, do 5 IX – na IV kwartał.
Zamówienia na prenumeratę można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 7.00 – 18.00.
Koszt połączenia wg taryfy operatora.