Magazyn dla rodziców

Nie wiesz, czy posłać dziecko do szkoły? Zrób test dojrzałości szkolnej i sprawdź

W tej kategorii

Jak pomóc dziecku zadebiutować w roli ucznia

Zgodnie z nowym prawem oświatowym sześcioletnie dzieci będą objęte obowiązkiem szkolnym od 2012 roku. Ustawa zakłada również, że obejmowanie edukacją szkolną dzieci sześcioletnich będzie rozłożone na trzy lata.

czytaj więcej »

Czy dziecko dojrzało już do szkoły?

Odpowiedni stopień rozwoju umysłowego, społecznego, fizycznego i emocjonalnego umożliwia dziecku przystosowanie się do wymagań szkoły. Jest on wynikiem dwóch procesów: dojrzewania dziecka i procesu uczenia się.

czytaj więcej »

Kiedy posłać dziecko do szkoły?

Masz prawo zdecydować o tym, czy dziecko wcześniej rozpocznie naukę w szkole. Jednak decyzja ta wymaga drobiazgowej analizy. Musisz przemyśleć wszystkie za i przeciw. W żadnym razie nie postępuj pochopnie. Kieruj się wyłącznie dobrem dziecka.

czytaj więcej »
 

Polecamy