Magazyn dla rodziców

Przygotuj dziecko do pierwszej klasy. Skorzystaj z portalu z grami i zabawami edukacyjnymi przygotowanymi przez ekspertów

Jak poprawić relację między rodzicami a nauczycielami

Większość rodziców żywo interesuje się nauką swoich dzieci. Czują się odpowiedzialni za sukces edukacyjny dziecka. Powstaje wtedy relacja między rodzicami a nauczycielami, która może przybierać różny charakter – może polegać na partnerstwie, bierności lub konflikcie.

Dobre relacje między szkołą a domem to jeden z elementów składających się na pozytywne funkcjonowanie naszego dziecka w roli ucznia. Co może zrobić rodzic, aby te kontakty były prawidłowe? Ważne jest, by przekazywać rzetelne informacje o swoim dziecku, jego cechach, lękach, radościach, o zainteresowaniach (nie tylko związanych ze szkołą) oraz kłopotach i problemach. Kiedy dziecko przekracza próg szkoły, wchodzi w niego całym sobą, z całym swoim dotychczasowym doświadczeniem, zarówno tym dobrym jak i złym. Wiedza o tym, z jakiej rodziny pochodzi uczeń, z kim spędza wolny czas, co lubi, a czego się na przykład boi, jak radzi sobie z porażką, to wiedza niezbędna, by nauczyciel mógł wytworzyć sobie cały obraz Jasia, a nie tylko Jasia – ucznia.

Gdy relacje są trudne
Przyczyn złych relacji między rodzicami a nauczycielami jest bardzo wiele. Są to m.in. nadmierne dążenie do sukcesu dziecka i związane z tym nierealne oczekiwania wobec nauczyciela, zaburzona komunikacja (na przykład niepełna informacja przekazywana rodzicom przez nauczyciela i odwrotnie, utrzymywanie w tajemnicy np. wyników badań psychologicznych), stereotypy i uprzedzenia, niedostosowanie form współpracy do oczekiwań, przemęczenie i brak czasu u obu stron.

Relacje te są trudne, bo i oczekiwania wobec siebie duże i czasem niemożliwe do spełnienia. Rodzice oczekują od nauczycieli wymiernych efektów edukacyjnych (dobrych ocen, dostania się do wymarzonej szkoły) traktowania ich dziecka w sposób indywidualny i szczególny, konkretnych cech osobowościowych (powinien być zarówno miły jak i wymagający) wysokich umiejętności wychowawczych, a nawet określonego światopoglądu. Szereg nieporozumień wynika z wzajemnego obwiniania się – nauczyciele twierdzą, że rodzice nie spełniają dobrze swej funkcji, gdyż zbyt mało czasu poświęcają swoim pociechom. Rodzice uważają, że wina leży po stronie szkoły, która zbyt wiele uwagi poświęca na opanowanie materiału, a za mało na wychowanie.

Nie krytykuj nauczyciela przy dziecku
Rodzic ma oczywiście prawo do analizowania pracy nauczyciela i negatywnej opinii na ten temat, niewłaściwe jest jednak dzielenie się tymi opiniami z dzieckiem. Dziecko myśli wtedy: „Skoro rodzice mówią o pani źle, to znaczy, że nie muszę się uczyć”. Jeśli będziemy przytakiwać dziecku, gdy skarży się na swojego nauczyciela, a za chwilę spróbujemy zmotywować go do odrobienia lekcji, wprowadzimy zamęt w jego myśleniu. Jeśli dziecko słyszy niezbyt pochlebne opinie o szkole, a nasze zachowanie pokazuje brak szacunku do nauczyciela i jego pracy, istnieje duża szansa na lekceważenie szkolnych obowiązków. Rozmowy, uwagi i komentarze powinny mieć miejsce, ale między rodzicami a nauczycielami. Ważne, żeby były szczere i rzeczowe. Zależy nam przecież na nawiązaniu współpracy, a nie na zwalczaniu się nawzajem.

Iwona Chądrzyńska

 
  Brak komentarzy


Polecamy